Engelen Groen werkt volgens de 'Gedragscode Soortbescherming Nederland'. Medewerkers zijn gecertificeerd conform 'Wet Natuurbescherming Bestendig Beheer Certificaat 1, 2 en 3'.

Wet Natuurbescherming

In de Wet Natuurbescherming is de (beschermde) status van alle planten en dieren nauwkeurig vastgelegd.

Voor sommige werkzaamheden moeten ontheffingen aangevraagd worden. Dat kost tijd en geld.  De vereniging Stadswerk heeft de ‘Gedragscode Soortbescherming Gemeenten’ opgesteld, welke door RVO en ministers is goedgekeurd. 

Door deze gedragscode van toepassing te verklaren in ons beleid en het opleiden van onze medewerkers conform niveau 1, 2 of 3 hoeft geen ontheffing meer aangevraagd te worden voor ruimtelijke ingrepen, zoals aanleg, herinrichting, omvorming, renovatie, sloop of groot onderhoud in de buitenruimte.

 

Wet Natuurbescherming bestendig beheer niveau 1

Certificaat bedoeld voor medewerkers en meewerkend voormannen. De certificaathouder is in staat om op het gebied van flora en fauna op deskundige wijze onderhoud te verrichten in het groen en beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet Natuurbescherming toe te passen.

Wet Natuurbescherming bestendig beheer niveau 2

Certificaat bedoeld voor opzichters en uitvoerders. De certificaathouder weet op het gebied van flora en fauna tijdens de uitvoering van het werk op deskundige wijze met risico’s om te gaan en weet u de risico’s op dit gebied in het groen te managen en beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische)verplichtingen in het kader van de Wet Natuurbescherming toe te passen.

Wet Natuurbescherming bestendig beheer niveau 3

Certificaat bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders. De certificaathouder is in staat om tijdens de voorbereiding van het werk op deskundige en juiste wijze om te gaan met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van flora en fauna en beschikt over de kennis en vaardigheden om de (juridische)verplichtingen in het kader van de Wet Natuurbescherming toe te passen en bij eventuele calamiteiten adequaat op te treden.