Naast de aanleg en onderhoud van groen behoort bestrating ook tot onze activiteiten. Engelen Groen Uden biedt diverse diensten met betrekking tot verhardingen.

Onze werkzaamheden variëren van het recht leggen van een scheefliggende stoeptegel tot grotere bestratingswerken zoals het aanleggen van een compleet dorpsplein. 

Veel verhardingen krijgen op den duur last van vervuiling in de vorm van onkruid, algen- en mosgroei. Dit onkruid bestrijden wij met speciale machines. We reinigen de bestrating van buurten en winkelcentra met professionele veeg- en zuigwagens. Door een intensief bestrijdingsplan op te stellen en uit te voeren helpen we onze opdrachtgevers de onkruidgroei te beheersen. De werkwijze en de benodigde machines bepalen we aan de hand van het type ondergrond, de vervuilingsgraad en de soort vervuiling waar we mee te maken hebben. 

Engelen Groen Uden beschikt onder andere over kleine en grote straatveegmachines, borstelmachines, branders, heetwater-, en hetelucht-apparatuur.