Het vernieuwen van de openbare ruimte in de wijk Padbroek

In opdracht van de gemeente Cuijk heeft Engelen Groen de groenvoorzieningen en bestrating in de wijk Padbroek aangepakt. Deze was in de loop der jaren verslechterd en gaf de wijk een verouderd en onveilig imago.

In samenspraak met de opdrachtgever en buurtbewoners is een ontwerp vastgesteld welke Engelen Groen gerealiseerd heeft. 

De bestaande groenvoorzieningen en bestratingen stamden uit de jaren ’70. Destijds heerste een andere visie met betrekking tot groenvoorzieningen: veel grove bosplantsoenen tegen de achterzijden en tussen woningen in. Inmiddels was de situatie niet meer te beheersen en in sommige gevallen zelfs onveilig. Het doel van de reconstructie was om de groenvoorzieningen en bestratingen te laten voldoen aan de duurzame inrichtingseisen van deze tijd. 

In de wijken zijn op diverse plaatsen vaste planten aangeplant op basis van het GreentoColour concept van Griffioen. De vaste planten hebben meer sierwaarde, zorgen voor meer biodiversiteit en zijn op termijn minder onderhoudsintensief als de vakken zijn dichtgestoeld. In de parken van de wijken zijn de speelvoorzieningen vernieuwd, gemaakt van duurzame materialen. Ook het afvoeren van hemelwater is geborgd door het aanleggen van wadi’s (water afvoer dreinage infiltratie). Zo is er nooit sprake van wateroverlast! 

Dankzij al deze aanpassingen heeft de buurt een compleet nieuw aangezicht. De wijk is zichtbaar verbeterd en meer leefbaar gemaakt. Hierdoor hebben niet alleen de buurtbewoners een veel veiliger gevoel, maar is de buurt ook aantrekkelijker geworden om te huisvesten.  

Discipline(s): Verhardingen, Onderhoud Groen, Aanleg Groen

Opdrachtgever: Gemeente Cuijk

Opdracht: Toekomstbestendige groenvoorzieningen