Aanleg oeverzwaluwwand

 

In opdracht van waterschap aa en Maas heeft engelen groen Uden bv een zwaluwwand gecreëerd ter plaatse van de goorloop te Deurne. 

Natuurlijke broedplaatsen van Oeverzwaluwen

Oorspronkelijk broeden oeverzwaluwen in hoge oevers van rivieren en beken met natuurlijke beddingen. Door de hoge waterstand en de sterke stroming in de winter, kalven die oevers af. Als de oeverzwaluwen in het voorjaar terugkeren is het water gezakt en treffen ze een verse hoge oever waarin ze hun gang weer opnieuw uitgraven.
Omdat onze rivieren en beken geen natuurlijke beddingen meer hebben, de bochten zijn rechtgetrokken en oevers beschoeid, ontstaan er geen geschikte ‘verse’ wanden meer voor oeverzwaluwen.

Permanente Oeverzwaluwenwanden 
Permanente oeverzwaluwenwanden zijn een mogelijkheid om de verdwenen natuurlijke broedmogelijkheden te compenseren. Oeverzwaluwen willen geen permanente nestplaatsen maar juist elke voorjaar een ‘verse’ wand om opnieuw gangen in te kunnen graven. Dus een permanente oeverzwaluwenwand zal er ieder voorjaar weer als een ongebruikte wand en enigszins kaal moeten bijliggen.

Noodzakelijk onderhoud
Het is dus noodzakelijk om iedere winter de permanente oeverzwaluwenwand te onderhouden zodat de vogels in het voorjaar weer opnieuw gangen kunnen gaan graven. Het onderhoud bestaat uit het omzetten van het zand waardoor de broedgangen verdwijnen. Het dieper wortelen van planten zoals bramen die zich boven op de wal hebben gevestigd gedurende het vorige broedseizoen, wordt zo ook tegengegaan. Dat is noodzakelijk want bij het graven van de gangen zijn oeverzwaluwen niet in staat om wortels te verwijderen en ze zullen zo’n met wortels doorgroeide permanente wand niet bezetten.
Na het omzetten van het zandlichaam wordt het zand weer aangereden, zodat er een stevige structuur ontstaat waarin de gangen niet spontaan instorten.
Ook plantengroei vóór de oeverzwaluwwal moet worden verwijderd omdat er een kale vrije aan- en afvliegroute voor de vogels moet blijven. Bovendien vinden predatoren beschutting in de begroeiing.

Het is dus van belang om al bij het aanleggen van een permanente oeverzwaluwenwand, rekening te houden met het jaarlijkse terugkerende onderhoud.