• Home
  • Nieuws
  • Baggeren en plaatsen beschoeiing vijvers gemeente Uden

Baggeren en plaatsen beschoeiing vijvers gemeente Uden

Baggeren en plaatsen beschoeiing vijvers gemeente Uden

Engelen Groen Uden bv is oktober 2014 begonnen om een aantal vijver binnen de bebouwde kom van de gemeente Uden te baggeren. Het baggeren wordt uitgevoerd met behulp van een duwboot welke de bagger in een hoek van de vijver duwt. Vervolgens wordt met behulp van een 20-tons rupskraam met verlengde giek het baggerslib uit de vijver in een vloeistofdichte vrachtwagen geladen. Dit wordt vervolgens afgevoerd naar een erkend verwerker.

Nadat de vijvers zijn gebaggerd, wordt waar nodig de oude beschoeiing vervangen.
Het nieuwe systeem wat gebruikt wordt bestaat uit hardhouten palen en betonnen glasvezelversterkte beschoeiingsplaat. De enorme levensduur en zeer beperkt onderhoud maken het mogelijk om flora en fauna zo lang mogelijk met rust te laten. Al met al zorgen deze materialen ervoor dat de beschoeiing zeer duurzaam is.

http://www.fydro.nl/beschoeiing