• Home
  • Nieuws
  • Februari 2014 Renovatie Kardinaalsmuts gemeente Cuijk

Februari 2014 Renovatie Kardinaalsmuts gemeente Cuijk

Engelen Groen Uden bv heeft in februari 2014 de Kardinaalsmuts in de gemeente Cuijk volledig gerenoveerd. De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van bomen incl. stobben, het maken van plantgaten met bomengranulaat, het herstellen van de verharding en het aanplanten van bomen en heesters. De werkzaamheden van dit grootschalig project hebben ongeveer 1 maand in beslag genomen en is met gepast materieel uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is gewaarborgd dat er ten aller tijden voldoende parkeergelegenheid was voor de bewoners. Dit is bewerkstelligd door voorafgaande aan de werkzaamheden de bewoners goed te informeren en de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren.