Aanleg EVZ Siberie

 

Een ecologische verbindingszone is in Nederland een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur

Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen).

In opdracht van de gemeente Boxmeer worden door Engelen Groen Uden diverse EVZ’s aangelegd, bijvoorbeeld in Siberië en Oeffelt.