Herprofileren

Herstel van het oorspronkelijke profiel (lengteprofiel, doch vaker dwarsprofiel).

De watergang wordt gebaggerd, waarna middels het uitnemen tot een bepaalde diepte van de bodem de slootbodem onder het juiste profiel wordt gebracht.

Wanneer de slootbodem op de juiste diepte ligt wordt door middel van het aanbrengen van palen (rondhout) met daarachter een plank een stabiele vaste ‘teen’ gecreëerd.

Achter de plank wordt het talud opnieuw opgezet. Het geheel wordt onder een bepaald talud afgewerkt, waarna het wordt ingezaaid met een mengsel speciaal voor schuine kanten.