Uden onderhoud ecologische zones

Industrieterrein Goorkens,

Het onderhoud van de retentievijvers van het industriegebied Goorkens is van belang
i.v.m. het waterbergend vermogen.
Waar geen onderhoud wordt uitgevoerd treedt verlanding of verbossing op.
De vijvers groeien dicht en het gras wordt struweel.
Door de regenval van afgelopen dagen zijn de vijvers tot de rand gevuld, enkele dagen
droog weer en het waterniveau zal snel dalen.

Het onderhoud van de ecologische zones vraagt een specifieke aanpak van werkvoorbereider
tot machinist.
Voor meer informatie Engelen Groen Uden BV 0413-264941