In de strijd tegen engerlingen heeft Engelen Groen de Vredo Fluid Feeder in gebruik genomen!

Met het oog op de toekomst heeft Engelen Groen geïnvesteerd in een innovatieve machine die nog maar net op de markt is gebracht: De Vredo DZ5 Fluid Feeder!

Deze machine bestrijdt op een biologische manier ‘engerlingen’ en ‘emelten’ door het inbrengen van ‘aaltjes/nematoden’. Engerlingen kunnen (indirect) ernstige schade aan een grasmat veroorzaken, al dan niet veroorzaakt door de vogels of andere dieren die de wormachtige beestjes eten en de grasmat loskrabben. Engelen Groen ziet de innovatieve machine als een kans om op een duurzame manier curatief te kunnen optreden om verdere schade aan een grasmat te voorkomen en zo veel mogelijk effect uit een behandeling te halen. De ‘nematoden’ mogen niet worden blootgesteld aan UV-licht, wat door de speciale tank en directe toediening in de bodem wordt voorkomen. Middels de bekende doorzaaischijven met daarachter een druppel-nozzle komt het mengsel met de nematoden direct op de goede plaats terecht. Naast het bestrijden van engerlingen gaat de machine door Engelen Groen ook ingezet worden om vloeibare stimulanten toe te dienen.

GKB Leaf Reducer

14 okt 2022

Engelen Groen zet de GKB Leaf Reducer in voor een circulaire bladverwerking in de openbare ruimte!

Vredo Fluid Feeder

29 juli 2022

In de strijd tegen engerlingen heeft Engelen Groen de Vredo Fluid Feeder in gebruik genomen!

Natuurgebied Weversweg

01 jan 2022

Engelen Groen is eind 2021 gestart met het inrichten van een natuurgebied aan de Weversweg te Zeeland

MF 5S Stad&Groen

25 nov 2021

Artikel van Stad en Groen over de MF 5S-serie die Engelen Groen enkele in bezit heeft. 

Revitalisatie gazon Goffertweide

01 aug 2021

In het voorjaar van 2021 heeft Engelen Groen de grasmat van de Goffertweide gerevitaliseerd.

CO2-prestatieladder niveau 5 tot 2024!

30 juli 2021

Met het zichtbaar veranderende klimaat wordt sturen op CO2-reductie steeds belangrijker!