Nieuws Algemeen

Onderhoud halfverharding

Voor de halfverhardingspaden heeft Engelen Groen een speciale machine aan de smalspoortractor in gebruik genomen die zeer nauwkeurig af te stellen is, afhankelijk van het type ondergrond.

Bij regelmatige toepassing blijft het pad onkruidvrij en worden alle oneffenheden geëgaliseerd, zonder dat het materiaal ontbind. Zie bijgevoegde foto's voor een impressie.

Rooien bomen Uden

 

Momenteel zijn we in Uden bezig met het rooien van bomen.

Zoals op de video te zien gebeurt dit op een zeer verantwoorde manier met behulp van de bomenklem aan de mobiele kraan.

De bomen hebben een dusdanig formaat dat deze in het geheel opgepakt kunnen worden, waarna op een verzamelplaats de stammen op maat gezaagd worden en het takhout versnipperd kan worden.

 

 

Mercedes Arocs 8x4

Engelen Groen is 2019 goed begonnen met het in gebruik nemen van de Mercedes Arocs 8x4 met haakarm containersysteem en autolaadkraan.

Met deze vrachtwagen, welke voorzien is van een Euro 6 motor type C, zet Engelen Groen een grote stap voorwaarts in het kader van duurzaamheid en kunnen we onze opdrachtgevers nog efficiënter van dienst zijn.

Artikel Veeteelt

Onze medewerker Harold de Bruin is kortgeleden geïnterviewd door het vakblad Veeteelt. 

Hieronder is het artikel te lezen. 

 

 

Erkenning van honk- en softbalvelden

Naast de erkenning voor het aanleggen van natuurgras sportvelden heeft Engelen Groen in september 2015 ook de erkenning gekregen voor het aanleggen van Honk- en softbalvelden.

Alle erkenningen zijn te vinden op de publieke NOC*NSF Sportvloerenlijst www.sportvloerenlijst.nocnsf.nl/

Baggeren en plaatsen beschoeiing vijvers gemeente Uden

Baggeren en plaatsen beschoeiing vijvers gemeente Uden

Engelen Groen Uden bv is oktober 2014 begonnen om een aantal vijver binnen de bebouwde kom van de gemeente Uden te baggeren. Het baggeren wordt uitgevoerd met behulp van een duwboot welke de bagger in een hoek van de vijver duwt. Vervolgens wordt met behulp van een 20-tons rupskraam met verlengde giek het baggerslib uit de vijver in een vloeistofdichte vrachtwagen geladen. Dit wordt vervolgens afgevoerd naar een erkend verwerker.

Nadat de vijvers zijn gebaggerd, wordt waar nodig de oude beschoeiing vervangen.
Het nieuwe systeem wat gebruikt wordt bestaat uit hardhouten palen en betonnen glasvezelversterkte beschoeiingsplaat. De enorme levensduur en zeer beperkt onderhoud maken het mogelijk om flora en fauna zo lang mogelijk met rust te laten. Al met al zorgen deze materialen ervoor dat de beschoeiing zeer duurzaam is.

http://www.fydro.nl/beschoeiing

Aanleg oeverzwaluwwand

 

In opdracht van waterschap aa en Maas heeft engelen groen Uden bv een zwaluwwand gecreëerd ter plaatse van de goorloop te Deurne. 

Natuurlijke broedplaatsen van Oeverzwaluwen

Oorspronkelijk broeden oeverzwaluwen in hoge oevers van rivieren en beken met natuurlijke beddingen. Door de hoge waterstand en de sterke stroming in de winter, kalven die oevers af. Als de oeverzwaluwen in het voorjaar terugkeren is het water gezakt en treffen ze een verse hoge oever waarin ze hun gang weer opnieuw uitgraven.
Omdat onze rivieren en beken geen natuurlijke beddingen meer hebben, de bochten zijn rechtgetrokken en oevers beschoeid, ontstaan er geen geschikte ‘verse’ wanden meer voor oeverzwaluwen.

Permanente Oeverzwaluwenwanden 
Permanente oeverzwaluwenwanden zijn een mogelijkheid om de verdwenen natuurlijke broedmogelijkheden te compenseren. Oeverzwaluwen willen geen permanente nestplaatsen maar juist elke voorjaar een ‘verse’ wand om opnieuw gangen in te kunnen graven. Dus een permanente oeverzwaluwenwand zal er ieder voorjaar weer als een ongebruikte wand en enigszins kaal moeten bijliggen.

Noodzakelijk onderhoud
Het is dus noodzakelijk om iedere winter de permanente oeverzwaluwenwand te onderhouden zodat de vogels in het voorjaar weer opnieuw gangen kunnen gaan graven. Het onderhoud bestaat uit het omzetten van het zand waardoor de broedgangen verdwijnen. Het dieper wortelen van planten zoals bramen die zich boven op de wal hebben gevestigd gedurende het vorige broedseizoen, wordt zo ook tegengegaan. Dat is noodzakelijk want bij het graven van de gangen zijn oeverzwaluwen niet in staat om wortels te verwijderen en ze zullen zo’n met wortels doorgroeide permanente wand niet bezetten.
Na het omzetten van het zandlichaam wordt het zand weer aangereden, zodat er een stevige structuur ontstaat waarin de gangen niet spontaan instorten.
Ook plantengroei vóór de oeverzwaluwwal moet worden verwijderd omdat er een kale vrije aan- en afvliegroute voor de vogels moet blijven. Bovendien vinden predatoren beschutting in de begroeiing.

Het is dus van belang om al bij het aanleggen van een permanente oeverzwaluwenwand, rekening te houden met het jaarlijkse terugkerende onderhoud.