Eén van onze specialiteiten is het onderhouden van grootschalig groen in buitengebieden en landschapsparken. Deze werkzaamheden vragen om de inzet van groot en specifiek materieel.

Ons machinepark is daar volledig op ingesteld. We beschikken over o.a. verschillende soorten tractoren, maaiers, houtversnipperaars, dumpers, houtklemmen, grondbewerking-, zaai-, graaf- en grondverzetmachines. Daardoor kunnen we alle opdrachten in eigen beheer uitvoeren.

Ons dienstenpakket is compleet en divers. Een greep uit onze werkzaamheden:

  • het maaien en hooien (ecologisch- of hooilandbeheer);
  • het korven en ruimen van smalle en brede watergangen en vijvers (waterbeheer);
  • het schonen van bossen;
  • regulatie van ongewenste soorten;
  • het plaggen en verzetten van grond;
  • het kappen, knippen en snoeien van bomen & struweelbeplanting;
  • het onderhouden van wandel- en fietspaden.

De precieze verrichtingen stemmen we altijd in goed overleg af op de wensen van de opdrachtgever. Bij uitvoering van werkzaamheden van grootschalige bestekken houdt Engelen Groen Uden altijd rekening met weersomstandigheden, verkeer en risicofactoren. We evalueren tijdens het project constant de omstandigheden en indien nodig worden de procedures bijgesteld. Zo garanderen we de veiligheid van weggebruikers en onze eigen medewerkers.