Natuurbeheer

Eén van onze specialiteiten is het onderhouden van grootschalig groen in buitengebieden en landschapsparken.

Deze werkzaamheden vragen om de inzet van groot en specifiek materieel.

Ons machinepark is daar volledig op ingesteld. We beschikken over o.a. verschillende soorten tractoren, maaiers, houtversnipperaars, dumpers, houtklemmen, grondbewerking-, zaai-, graaf- en grondverzetmachines. Daardoor kunnen we alle opdrachten in eigen beheer uitvoeren.

Ons dienstenpakket is compleet en divers. Een greep uit onze werkzaamheden:

 • het maaien en hooien (ecologisch- of hooilandbeheer);
 • het korven en ruimen van smalle en brede watergangen en vijvers (waterbeheer);
 • het schonen van bossen;
 • regulatie van ongewenste soorten;
 • het plaggen en verzetten van grond;
 • het kappen, knippen en snoeien van bomen & struweelbeplanting;
 • het onderhouden van wandel- en fietspaden.

De precieze verrichtingen stemmen we altijd in goed overleg af op de wensen van de opdrachtgever. Bij uitvoering van werkzaamheden van grootschalige bestekken houdt Engelen Groen Uden altijd rekening met weersomstandigheden, verkeer en risicofactoren. We evalueren tijdens het project constant de omstandigheden en indien nodig worden de procedures bijgesteld. Zo garanderen we de veiligheid van weggebruikers en onze eigen medewerkers.

 • Dubbel cyclomaaier Goorloop

  Dubbel cyclomaaier Goorloop

 • Dubbele cyclomaaier met moerasbanden

  Dubbele cyclomaaier met moerasbanden

 • Handmatig poelen maaien

  Handmatig poelen maaien

 • Handsloten Dommel

  Handsloten Dommel

 • Hout verkleinen

  Hout verkleinen

 • Houtversnipperaar op rupsen

  Houtversnipperaar op rupsen

 • Knippen bomen

  Knippen bomen

 • Long Reach Snelle loop

  Long Reach Snelle loop

 • Maaien op kwetsbare ondergrond

  Maaien op kwetsbare ondergrond

 • Maaien talud tractor

  Maaien talud tractor

 • Maaikorven met rupskraan

  Maaikorven met rupskraan

 • Reusel laden maaisel met rupsdumper

  Reusel laden maaisel met rupsdumper

 • Werken in natuurvriendelijke oever

  Werken in natuurvriendelijke oever

 • Zware bosklepel

  Zware bosklepel

 • handmatig maaien en harken nat grasland

  handmatig maaien en harken nat grasland

 • herprofileren sloten en aanbrengen beschoeiing

  herprofileren sloten en aanbrengen beschoeiing

 • knippen houtopstanden

  knippen houtopstanden

 • knippen meidoorn struwelen

  knippen meidoorn struwelen

 • korven in de EVZ

  korven in de EVZ

 • korven in een natuuroever

  korven in een natuuroever

 • kraan met verlengde giek

  kraan met verlengde giek

 • maaien natte oevers

  maaien natte oevers

 • maaien natuurgebied met speciale banden

  maaien natuurgebied met speciale banden

 • maaien oeverzone

  maaien oeverzone

 • maaikorven met 3 tons mini

  maaikorven met 3 tons mini

 • minigraver met korf

  minigraver met korf

 • werkzaamheden tussen de schotse hooglanders

  werkzaamheden tussen de schotse hooglanders