CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder informatie:

  • SKAO: www.skao.nl ; De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van de CO2-prestatieladder.  
  • Smarttrackers: www.smarttrackers.nl ; "SmartTrackers is een innovatieve online applicatie waarmee duurzaamheid direct kan worden gemanaged"

Verplichte publicaties CO2-prestatieladder: