CO2 nieuws

CO2-prestatieladder

Engelen Groen is nu enkele jaren gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 5.

Onderdeel van de CO2-prestatieladder is het communiceren over de behaalde resultaten, de doelstellingen, de maatregelen en de diverse initiatieven waar Engelen Groen aan deelneemt.

Op deze pagina treft u alle specifieke informatie aan omtrent deze certificering.

CO2-prestatieladder algemene informatie:

  • SKAO: www.skao.nl ; De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van de CO2-prestatieladder.  
  • Smarttrackers: www.smarttrackers.nl ; "SmartTrackers is een innovatieve online applicatie waarmee duurzaamheid direct kan worden gemanaged"
  • Aboma: www.abomacertificering.nl/nl ; "Aboma Certificering is thuis in Arbeidsomstandigheden, Kwaliteit en/of Milieu en verzorgt dit landelijk bij elk type organisatie."

Verplichte publicaties:

Certificaat niveau 5 behaald!

Engelen Groen Uden BV certificeert zich ook voor CO2-prestatieladder niveau 5.

Per eind oktober 2015 is Engelen Groen Uden BV de trotse bezitter van het certificaat ‘CO2-prestatieladder niveau 5’.

Lees meer

Certificaat niveau 3 behaald!

Engelen Groen Uden BV certificeert zich voor CO2-prestatieladder niveau 3.

Op 1 juli 2015 heeft Engelen Groen Uden BV de externe audit met betrekking tot de CO2-prestatieladder voor niveau 3 positief afgesloten. 

Vanaf dit moment is Engelen Groen Uden BV de trotse bezitter van het certificaat ‘CO2-prestatieladder niveau 3’.

Lees meer

CO2 bewuste bedrijfsvoering bij Engelen Groen

Engelen Groen Uden bv gaat de bedrijfsvoering verder verduurzamen aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).

Lees meer

CO2 prestatieladder

We worden ons steeds meer bewust van onze natuurlijke en sociale omgeving en willen hier op een verantwoorde manier mee omgaan.

Voor onszelf, maar ook voor de toekomstige generatie. Om dit beter inzichtelijk en meetbaar te maken is op dit moment onze organisatie bezig met het behalen van de zgn. “CO2 prestatieladder niveau 3”.

Een onderdeel hiervan is het investeren in minder milieubelastend materieel.

Lees meer

  • 1
  • 2