Integraal beheer openbare ruimte op defensieterreinen

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf beheert Engelen Groen op integrale wijze de openbare ruimte op onder andere Vliegbasis Volkel en LGen. Bestkazerne. Naast alle groenvoorzieningen wordt bijvoorbeeld ook het veegvuil, natuurlijk afval en onkruid op verharding bijgehouden.De scope van de openbare ruimte is hierbij vastgesteld van ‘gevel tot gevel’.

Het grootste gedeelte van de beheerobjecten worden beheerst op ‘beeldkwaliteit’. De beeldkwaliteit kan door middel van criteria worden onderscheiden op meerdere niveaus: van A+ tot D. A+ is hierbij het hoogte niveau en D het laagste niveau. In plaats van frequentie-gestuurd te werk te gaan, ligt nu de verantwoordelijkheid voor het op het juiste moment uitvoeren van maatregelen en het dus in stand houden of verbeteren van de beeldkwaliteit bij Engelen Groen. De beeldkwaliteit wordt door Engelen Groen objectief getoetst door het frequent uitvoeren van een ‘monitoring’. Van willekeurige punten in het projectgebied wordt dan de huidige beeldkwaliteit vastgesteld.

In het project wordt veel waarde gehecht aan duurzaamheid, veiligheid en biodiversiteit. Indien beheerobjecten worden omgevormd, bijvoorbeeld wanneer deze door technische afschrijving daar aan toe zijn, wordt door Engelen Groen altijd een duurzame, toekomstbestendige oplossing aangeboden. Bijvoorbeeld eensoortige heestervakken worden omgevormd naar vaste plantenvakken met gevarieerde soorten.

De kracht van het project is het GIS-systeem dat Engelen Groen inzet. Het systeem wordt gebruikt om de beeldkwaliteit te toetsen, maar ook om bijvoorbeeld afwijkingen in de openbare ruimte vast te leggen. De input vanuit het GIS-systeem wordt in maandrapportages verwerkt zodat de opdrachtgever alle kritische prestatiefactoren inzichtelijk heeft. Het gebruik van het GIS-systeem draagt er daardoor aan bij dat Engelen Groen proactief kan handelen.

Op de defensieterreinen doen zich allerlei activiteiten voor die privacygevoelig zijn. Richtlijnen zijn vanuit de opdrachtgever vastgesteld om te zorgen dat deze informatie niet naar buiten wordt gebracht. De medewerkers van Engelen Groen zijn getraind om te werken conform deze richtlijnen, zodat er voor zowel opdrachtgever als Engelen Groen geen hinder wordt ondervonden. Op specifieke plaatsen, zoals het ‘vlieggebied’, kan alleen worden gewerkt wanneer dit afgesproken is met de luchtverkeersleiding en gelden er nog strengere maatregelen voor wat betreft privacy. Zo worden werkzaamheden in het vlieggebied bijvoorbeeld onder continu begeleiding van bewaking uitgevoerd.

Het werken voor het Rijksvastgoedbedrijf vergt professionaliteit. Engelen Groen is trots dat zij deskundig genoeg zijn om aan de wensen van de opdrachtgever kunnen voldoen.

Discipline(s): Verhardingen, onderhoud groen, aanleg groen

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Opdracht: Integraal beheren van de openbare ruimte op defensieterreinen