Impact

Bij Engelen Groen willen we een positieve impact hebben op de samenleving. Dit begint in de basis bij het uitvoeren van ons werk: het in stand houden van de openbare ruimte. Maar ook alles eraan willen doen om deze te verbeteren.

De openbare ruimte, en dan met name het groen, levert een positieve bijdrage aan de samenleving. Naast bijvoorbeeld de klimatologische voordelen levert de esthetiek van groen door middel van ontspanning, recreatie en beleving positieve mentale gevoelens op.

We volgen de nieuwe ontwikkelingen binnen de branche op de voet om zo nóg duurzamer te kunnen gaan werken. Jaarlijks neemt Engelen Groen bijvoorbeeld deel aan innovatieve pilots in de zoektocht naar verbeteringen en verduurzaming.

Door te blijven investeren in personeel, materieel en materiaal zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op toekomstige veranderingen en voor ieder vraagstuk een duurzame oplossing hebben.

Ontzorgen

De verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verschuiven steeds meer, waarbij met name de verantwoordelijkheid op operationeel vlak bij de opdrachtnemer komt te liggen.

De opdrachtgever neemt hierbij afstand van dat operationele vlak en bewaakt van afstand de regie en neemt alleen nog strategische beslissingen. Engelen Groen, de professionele partner, neemt afhankelijk van de behoefte de verantwoordelijkheid op zich en gaat samen met de opdrachtgever de uitdaging aan.

Door de jarenlange ervaring als proactief partner weet Engelen Groen wat een opdrachtgever verlangd en veel van deze samenwerkingen leiden tot een langdurige relatie.

Integrale aanpak

Engelen Groen gaat te werk volgens een integrale ideologie. Bij ieder proces of werkzaamheid wordt geanalyseerd of deze nog integraler te maken is. De scope van integraal werken ligt bij Engelen Groen van gevel tot gevel.

Alle aspecten zijn bij Engelen Groen aan boord om de openbare ruimte op deze manier te kunnen beheren. De achterliggende gedachte is het verbeteren van de efficiëntie en het zo laag mogelijk houden van de CO2-footprint. Het werken volgens de CO2-Prestatieladder en andere kwaliteitscertificeringen moedigt dit principe aan.

Het proces van integraal werken begint bij Engelen Groen al bij de voorbereiding: de werkploegen worden uitgerust met voldoende professioneel materieel zodat zij alles kunnen aanpakken wat zij op dat moment tegen komen. Zij gaan hierbij gebiedsgericht te werk zodat tussentijds transport van locatie naar locatie zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Doordat Engelen Groen veel aaneengesloten projecten rondom de regio Uden heeft is het ook eenvoudiger om te schakelen tussen werkzaamheden. Als bijvoorbeeld de terreingesteldheid door weersomstandigheden verslechterd is, kan een andere werkzaamheid worden opgepakt.  

Engelen Groen heeft hedendaags steeds meer UAV-GC en prestatie-/beeldcontracten.

Dergelijke contracten verlangen een meer integrale aanpak dan een traditioneel RAW-frequentiebestek. Realisatiemedewerkers worden dan ook gemotiveerd en getraind om de beeldkwaliteit van de openbare ruimte te ‘managen’ ofwel beheren in plaats van repeterend frequentieonderhoud uit te voeren; aanpakken waar het nodig is en liefst in combinatie met een andere werkzaamheid.

Toekomstvisie

In de werkzaamheden van de openbare ruimte verandert de komende jaren niet veel, zij het dat de strakke esthetische uitgangspunten wat meer losgelaten (dienen) te worden in het kader van bevordering van biodiversiteit en omwille van budgettering bij de overheden. Het beheer van de openbare ruimte dient uitgevoerd te blijven worden om op zijn minst een schone, hele en veilige omgeving te behouden en zodat gedane investeringen in stand gehouden worden, het zogenoemde asset-management.

Bij de aanpak van het beheer is nog voldoende ruimte voor verandering en dan met name het nog verder verduurzamen.

De komende decennia dienen we als samenleving grote stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. De 20e eeuw met al zijn ontwikkelingen heeft ons gebracht waar we nu zijn, maar heeft daarentegen ook invloed gehad op de planeet. Dat is iedereen zich ook bewust en het leidt ook tot steeds concretere maatregelen vanuit de overheid.

We dienen onze verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de generaties na ons ook kunnen genieten van de vanzelfsprekende voorzieningen die we nu hebben.

Zoals eerder beschreven willen we impact hebben, maar ook continu blijven houden om zo stapsgewijs naar een duurzame leefomgeving te kunnen groeien.

Engelen Groen is een sterk gemechaniseerd bedrijf en het is mooi om te zien dat de ontwikkelingen op mechanisch gebied hard vooruit gaan. De huidige dieseltechniek is al vele malen schoner dan circa 10 jaar geleden, maar ook alternatieve brandstoffen als groen gas en elektrisch materieel vindt zijn weg binnen de branche: Voor veel machines zijn inmiddels elektrische uitvoeringen beschikbaar of in ontwikkeling en de productiviteit van deze machines ontwikkelt zich met de tijd.

Het verbod op chemie in de openbare ruimte heeft ervoor gezorgd dat de alternatieve aanpak meer gericht is op mechanisatie

In de regio waar Engelen Groen actief is, is op dit moment een duidelijke ontwikkeling gaande: opdrachtgevers maken van meerdere kleine regio’s één grotere regio en gaan fuseren. Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen visie en unieke kenmerken en deze dienen zij in enkele jaren op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen zodat het een uniform geheel wordt. Deze ontwikkeling draagt er aan bij dat contracten groter en veelzijdiger worden. Grotere complexere contracten verlangen capabele bedrijven, die flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat Engelen Groen meegegroeid is, niet alleen in de breedte maar ook in de diepte waardoor we ons als bedrijf hebben kunnen ontwikkelen.

De komende jaren is het plan om te blijven groeien maar wel zodanig dat we grip kunnen houden op alles wat we doen en we onze klanten tevreden kunnen stellen.