Engelen Groen is nu enkele jaren gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 5.

Onderdeel van de CO2-prestatieladder is het communiceren over de behaalde resultaten, de doelstellingen, de maatregelen en de diverse initiatieven waar Engelen Groen aan deelneemt.

Op deze pagina treft u alle specifieke informatie aan omtrent deze certificering.

CO2-prestatieladder algemene informatie:

  • SKAO: www.skao.nl ; De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van de CO2-prestatieladder.  
  • Smarttrackers: www.smarttrackers.nl ; "SmartTrackers is een innovatieve online applicatie waarmee duurzaamheid direct kan worden gemanaged"
  • Aboma: www.abomacertificering.nl/nl ; "Aboma Certificering is thuis in Arbeidsomstandigheden, Kwaliteit en/of Milieu en verzorgt dit landelijk bij elk type organisatie."

Verplichte publicaties: